Hej!
Idag är det sista dagen i september och därmed sista dagen i vår septemberutmaning. Alla patienter som inkluderas idag räknas också in och ni får ett resultat imorgon.
Förra veckan fick vi in 22 patienter, och september är vår hittills bästa månad med 83 nya patienter. Till inklusionsstatus

Inbjudan till webseminarium med USA, som vi skrev om förra veckan, kommer i ett separat mail.

Vid monitorering av studien ser vi att det är mycket färre dödsfall och hospitaliseringar för hjärtsvikt än vad som var väntat. Patienterna är "för friska". Om spironolakton/eplerenon är effektiva så kommer vi inte kunna upptäcka det i studien om vi inte studerar patienter med högre risk.
Därför kommer snart en protokolluppdatering med följande ändringar:
- Alla måste ha daglig behandling med loop-diuretika
- Minst 50% av patienterna ska ha pågående eller tidigare sjukhusinläggning för hjärtsvikt
- Alla måste ha NYHA II-IV (man får inte ta med NYHA I)

Det är bra om ni REDAN NU följer ovanstående kriterier, det är helt ok enligt nuvarande protokoll.
Fokusera därför på att rekrytera patienter med loop-diuretika och NYHA minst II, helst inneliggande patienter eller åtminstone tidigare vårdade för hjärtsvikt. Vi understryker igen att vi måste få in fler patienter med lätt sänkt EF, dvs EF 40-49%!
Mera detaljer kommer och ni kan närsomhelst maila eller ringa vid frågor. Man kan ringa Lars direkt på 070-4415687

Tusen tack för ert hårda arbete med SPIRRIT!
Med vänlig hälsning
SPIRRIT-teamet