Hej!

Ny rekordvecka igen!!! Förra veckan fick ni ihop 25 nya patienter, vilket fantastiskt bra jobb! 

Vi gratulerar särskilt Västervik och Hjärtavdelningen på SUS Malmö som tog in sina första patienter. Till inklusionsstatus.

Det är roligt att se att inklusionen har ökat under våren, och vi hoppas att diskussionen om patientrekrytering som vi haft på RiksSvikts årsmöte och i våra webinarier har hjälpt till att underlätta för er.

Om man inte hade möjlighet att delta i något av mötena, kan man se en inspelning av webinariet på RiksSvikts hemsida här:https://www.ucr.uu.se/rikssvikt/rrct/spirrit-hfpef/dokument-presentationer/spirrit-lunchwebinar

Förra veckan hade SPIRRIT-teamet ett möte där vi tittade på en del statistik från studien. Det ingår i den sk riskbaserade monitoreringen att man med jämna mellanrum håller koll på data så att man kan upptäcka saker som avviker från det förväntade. Enligt studieprotokollet så ska patientpopulationen vara fördelad så att det blir max 2/3 av antingen patienter med EF 40-49% eller 50% och uppåt. Just nu har vi lite drygt 2/3 med patienter med EF 50% eller uppåt. Leta därför gärna lite extra efter patienter med EF 40-49%, alltså den gruppen vi kallar HFmrEF. Den patientgruppen saknar evidensbaserad behandling och väntas ha god effekt av spironolakton.

Vi är så glada för det fenomenala arbete och engagemang ni lägger ner i SPIRRIT-studien!

Med vänliga hälsningar

SPIRRIT-teamet