Kära SPIRRIT-medarbetare!

Vilken rekordvecka vi hade förra veckan, ni inkluderade 24 patienter!!! Tidigare rekord var 20 patienter samma vecka. Det är fantastiskt bra jobbat av er alla! Till inklusionsstatus

Patient nummer 500 togs in samtidigt som veckobrevet gick ut förra måndagen, och det var Sundsvalls sjukhus som prickade in den och har en tårta att vänta. Grattis Sundsvall!

Efter önskemål har vi lagt till en detalj i inklusionsdiagrammet. Efter siffran som står vid staplarna står inom parentes det antal man inkluderade veckan innan. Om man inte tog in någon patient senaste veckan finns ingen parentes.

Vi vill göra ett förtydligande när det gäller rapporteringen av SAE. När man skickar en SAE-rapport till oss, behöver man inte skicka med några journalkopior. Om medicinskt ansvarig läkare anser sig behöva mer information för att bedöma rapporten så hör vi av oss och talar om vad för information som behövs. Något som är mycket viktigt när man skickar journalkopior till oss, är att ALL information som är persondata, såsom personnummer, namn, adress etc, är ordentligt maskerad. Detta är för att vi inte ska kunna härleda medicinsk information till en specifik person.

Vi önskar alla en trevlig och produktiv vecka!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet