Hej!

Förra veckan blev det 16 nya patienter in i studien, vilket gör att vi nu har 401 patienter. Bra jobbat!!! Den 400:e patienten togs in av Jönköping, dom har således en tårta att se fram emot.
Vi vill också gratulera Falun som tog in sin första patient, och Karolinska som nu har tagit in över 100 patienter. Tack för allt det jobb ni lägger ner i studien! Till inklusionsstatus.

Något som vi ofta får frågor om är det här med händelserapportering. Vad gäller rapporteringen av AE/SAE så är det lite snårigt och inte helt enkelt. I en studie så ska man ju rapportera alla oönskade medicinska händelser som patienten råkar ut för. I SPIRRIT har vi kunnat friskriva oss från en del av dessa, det är händelser som förväntas inträffa för hjärtsviktspatienter, dvs ödem, dyspné osv, samt händelser som redan är kända för de läkemedel som används, tex gynekomasti. Utöver dessa händelser så bör man alltså rapportera, och det är alltid bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite.
Vi som studieansvariga får inte tala om för er vad som ska rapporteras och inte, däremot kan vi alltid diskutera. Till syvende och sist är det prövarens bedömning som gäller. En sak som utan undantag ska rapporteras är om patienter avlider.
Det är också viktigt att inte göra skillnad på patienter ur de olika behandlingsgrupperna när man resonerar kring händelserapportering. Nu är ju detta en oblindad studie, så det är ofrånkomligt med en viss sk bias, men man bör ha det i åtanke att det är viktigt att behandla patienter i de båda grupperna lika när det kommer till rapportering.
Vi tar upp lite kring det här med händelserapportering på RiksSvikts årsmöte, samt i de lunchwebinarier vi kommer att erbjuda vid några tillfällen i april och maj. Information om dessa webinarier kommer!
Frågor får ni självklart alltid maila till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.<Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.> !

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet