Ja, det är OK så länge patienten inte står på oral kortisonbehandling pga avancerad lungsjukdom (vilket är ett exklusionskriterium).