Nej, man använder gammalt NT-proBNP och gör en bedömning (gissning) vad rytmen var DÅ. Ofta finns gamla EKG:n i journalsystemet, men om det inte finns, så  får man bedöma utifrån patientens anamnes på kronisk svikt eller paroxysmalt FF.