Svar: Nej, det är statistiker på UCR som håller koll på fördelningen av grupper.