Svar: Om patienten randomiseras till spironolakton, fortsätt med samma dos.