Syftet med CRT som exklusions kriterium är att exkludera patienter som har eller har haft HFrEF. För att hålla det enkelt så är CRT ett generellt exklusions kriterium och därför kan tyvärr patient med HFpEF och CRT heller inte vara med.