Nej, vi kan inte rekommendera att dessa patienter inkluderas direkt ifrån vårdtillfället, utan att man väntar tills patienten kommer på Sephia uppföljningen.