Finns ingen tidsangivelse, men om patienten är på sjukhus så kan man inte rekommendera att dessa patienter inkluderas direkt ifrån vårdtillfället, utan att man väntar tills patienten kommer på Sephia uppföljningen.