Ja, den ingår inte i NOAK, den är en trombocythämmare.