Alla dödsfall som sker i studien ska rapporteras som SAE.