Svar: Nej, vi har inte specificerat hur många patienter som respektive klinik ska randomisera. Dock skiljer sig rekryteringsmålen i SPIRRIT från många andra studier med ett mycket högt rekryteringskrav i Sverige. Detta underlättas tack vare studiens pragmatiska design.