Studieprotokollet är inskickat till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden för godkännande och svar beräknas komma i början/mitten av december 2017.

Förslag på mötes datum där ni kan välja datum för startmöte å Er klinik kommer inom kort att skickas ut till Er.

En prövarpärm samt ett studieavtal kommer att skickas till Er innan startmötet.