Svar: Det finns konsensus på nuvarande design, där staten indirekt bekostar. Spironolakton är en i sammanhanget försumbar kostnad.