Jo, den frågeställningen är ett sekundärt utfallsmått, vilket kommer besvaras i slutet av studien då insamlad data kommer samköras med slutenvårdsregistret.