Vid studieslut så ska patienten informeras om att studien är slut och att prövaren avgör fortsatt behandling eller inte. (efter provsvar)