Hej!

Aprilvädret gör skäl för sitt namn, men trots tillfälliga bakslag så är våren i antågande. Och den är så välkommen!

Mars blev en bättre månad än februari, hela 21 patienter inkluderades. Totalt landade vi på 1319 patienter sista mars. Till inklusionsstatus.

Och eventpaketen rullar in! Nu har vi fått in nästan 200 eventpaket av dom dryga 600 som finns rapporterade nu. Hela 78 eventpaket är redan granskade och färdigbedömda.

Vi i SPIRRIT-teamet tycker att det verkar fungera bra överlag men vi vill påminna om några småsaker som vi ofta ser.

  • Tänk på att blinda om det står att patienten fått spironolakton eller eplerenon. Om det står uppradat aktuell medicinering i journalanteckningar så blinda alla läkemedel utom loopdiuretika.
  • Tänk på att kolla att texten inte syns igenom blindningen. Då kan det vara bättre att använda Tippex som täcker bättre. Ofta kan vi se texten i dokumenten, även om ni blindat.
  • Ladda endast upp dokument i den mapp som är orange, det är den som är aktuell. Mappar som är svarta är EJ aktuella.
  • Datum på Transmittal form skrivs med tre bokstäver för månad. t.ex. 17FEB2022

Sen är det en sak som gäller registreringen i Avslutsformuläret i Captivate som vi vill påminna om.

Alla patienter som avslutar studien innan vi meddelar att det är dags att avsluta studien, avslutar EJ som planerat. Alltså ska man svara Nej på första frågan. Annars får man inte upp följdfrågorna till varför patienten avslutade studien.

Och en liten god nyhet! Nu när vi kommit igång med adjudiceringen av dödsfall, så behöver ni inte längre skicka in SAE-rapporter på dom fall som endast gäller dödsfall.

I dagarna skickas tilläggsavtalen för ersättningen för eventhanteringen ut till klinikerna. Avtalet kommer i två exemplar, som båda är signerade av sponsorrepresentant. Verksamhetschef och ansvarig prövare signerar och daterar båda avtalen, ni behåller det ena originalet och återsänder det andra originalet till oss i medföljande svarskuvert. Har ni frågor kring avtalet, eller andra SPIRRIT-frågor, så hör gärna av er!

Med detta så önskar vi alla kliniker en riktigt trevlig och härlig påsk!

SPIRRIT-teamet