Välkommen sköna maj!
Äntligen har vintern rasat ut bland våra fjällar, och även om vårvärmen tvekar så blir det både grönare och ljusare ute.

Pandemin håller dock i sig och många delar av landet har det fortfarande mycket tufft. Nu ökar ju vaccinationstakten ordentligt, så vi hoppas att vi snart kan se en större effekt på samhällssmittan och framförallt att belastningen på vården kan minska.

Som ett led i att underlätta för kliniker att inkludera patienter i dessa tider, så har vi nu fått godkänt från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten att kunna ta samtycke via videosamtal/webbmöte. Detta kan användas som komplement för dom kliniker som tror att det kan underlätta för patienter att gå med i studien, men det går givetvis bra att fortsätta göra enligt de vanliga rutinerna.


Så här går det till:

1. Kontakta patienten för att berätta om studien och fråga om intresse finns. Kan göras av sjuksköterska på telefon.


2. Skicka hem en samtyckesblankett på posten till patienten med ett svarskuvert.

3. Patienten måste i journalen ha Kalium- och Kreatininprover SAMT blodtryck dokumenterat som inte är äldre än 30 dagar vid inklusion. Har patienten blodtrycksmätare hemma kan man be patienten ta ett aktuellt blodtryck.

4. Boka in ett videosamtal/webbmöte med patienten. Detta föresätter att patienten har tillgång till och kan använda denna digitala funktion.

5. Ring upp patienten (läkare) och fråga om patienten har frågor om studien. När patienten fått eventuella frågor besvarade och vill ge sitt samtycke, måste patienten visa upp sin legitimation så att läkare kan kontrollera identiteten. Detta är särskilt uttryckt krav ifrån Läkemedelsverket och anledningen till att det inte gå att använda sig av vanligt telefonsamtal.

6. Patienten signerar samtyckesblanketten och skickar tillbaka till kliniken.

7. Läkare signerar samtycket och därefter kan man randomisera patienten.


Observera att man får som läkare INTE signera samtycket först och sen skicka det till patienten!

Detta tillägg har ju renderat en ny protokollversion. Ni kommer att få nya dokument utskickade som ska sättas i prövarpärmen. Ingenting övrigt är ändrat i protokollet.

Vi har ju haft två SPIRRIT-möten under april. Den 15 april hade vi ett möte för våra svenska kliniker, deltog gjorde prövare och sköterskor från fem olika kliniker samt Lars Lund, Stefan James och studieteamet på UCR. De erfarenheter vi fick ta del av beskriver att ändringen av inklusion/exklusionskriterier gjorde det svårare att hitta patienter. Viktigt att leta brett efter patienter, involvera kollegor på medicin-och geriatrikavdelningar, använd prescreening för att gå igenom lablistor och ekolistor för att hitta lämpliga patienter. Lars Lund informerade även om att det kommer finnas möjlighet till akademisk meritering. SPIRRIT-studien räknas ge upphov till många publikationer så det finns flera chanser att delta som medförfattare. Det kan även finnas möjlighet att göra ST-arbete i SPIRRIT. Är ni intresserade - kontakta Lars Lund Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förra veckan, den 28 april hade vi återigen ett möte för både svenska och amerikanska kliniker. Där diskuterades också detta med hur viktigt är att söka brett efter patienter. De amerikanska klinikerna upplever samma problem som vi i Sverige, att det blev svårare att hitta patienter med de uppdaterade kriterierna. Det framkom även där vikten av att söka brett efter patienter.

Vid båda dessa möten emfaserades också vikten av att koncentrera inklusionen på gruppen med EF 40-49 % samt gruppen som någon gång varit inlagda p.g.a. hjärtsvikt.

En liten påminnelse som gäller Captivate. Varje månad görs en samkörning mot folkbokföringsregistret för att fånga upp dödsfall i studien. Om ni ser att en av era patienter har en grön ruta i kolumnen Avliden, så har den patienten registrerats som dödsfall. Det ni gör då är att fylla i formuläret Avslut.

Om ni får reda på att en patient avlidit och det inte är fångat av Captivate, behöver ni endast fylla i Avslut, ej Avliden.

Mycket information blev det i detta brev! Har ni frågor eller något verkar oklart får ni gärna höra av er till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med vårliga hälsningar


SPIRRIT-teamet