Hej!
Då är vi inne i februari och i nästan hela landet är det snö och vinter. Men nu börjar vi märka att dagarna blir längre och vi går mot vår, härligt! Med våren så hoppas vi även att pandemin tar några steg tillbaka och att vaccineringen fortlöper som planerat, så att vi kan börja återta någon slags normalitet.

Under januari fick vi ihop nio nya patienter, så vi gick in i februari med 1088 patienter. Inte så långt kvar till tårtchansen för patient nummer 1100!! Till inklusionsstatus.

Vi hade vårt gemensamma möte med USA-teamet den 27 januari. Tyvärr hade några av er problem med WebEx-länken - beklagar. Stort tack till er som hade möjlighet att delta! Mötesanteckningarna finns med som bilaga tillsammans med bilderna. 


Sammanfattningsvis diskuterade vi nuvarande COVID-situation och hur vi kan arbeta med rekrytering framöver. Lars Lund redogjorde kort om hur utfallet ser ut baserat på det första register-uttaget från Socialstyrelsen vad gäller hospitaliseringar. Vi ligger i linje med andra studier - t.ex. TOPCAT America. Det är viktigt att fortsätta på linje vi är vad gäller studiepopulationen - att inkludera patienter med tillräckliga symtom på sin HFpEF-sjukdom (EF 40-49 %, pågående behandling med loop-diuretika, stor andel patienter som är/har varit hospitaliserade pga hjärtsvikt).

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet