Ny variabel på startsidan

Med den nya variabeln Covid-19 går det att;

  1. Följa hur hjärtsviktspopulationen i RiksSvikt förändras under Corona-epidemin utifrån Covid-19 diagnos eller inte.
  2. Studera hur Covid-19 bland annat påverkar utfall.

Kvalitetsindexrapport

Nu visas alla kvalitetsindikatorer som ska ligga till grund för RiksSvikts kvalitetsindex i en egen rapport. Rapporten finns under resultat. Här kan resultatet ses för varje kalenderår som är valbart.

I rapporten går det att ta fram de individer som inte har uppnått målet, till exempel de personer som har alla indikation för CRT men inte har det i Excelfilen. För att få tillgång till denna rapport krävs högre behörighet. Det är lämpligt att någon utvald per enhet har denna behörighet. Hör av er till er koordinator så ordnar vi det.

Förändrad kvalitetsindikator

Utan återinskrivning

Kvalitetsindexrapporten stödjer endast att godkända värden är höga, det vill säga att grönt ligger mot 100 %. Det innebär att RiksSvikt har fått lov att ändra kvalitetsindikatorn Återinskrivning inom 30 dagar har därför ändrats till Utan återinskrivning inom 30 dagar.

Måluppfyllelse delvis uppnått; från och med 88 % till 92 %
Måluppfyllelsen helt uppnått; från och med 92 % till 100 %