På YouTube finns inspelningen från RiksSvikts årsmöte 2020. Inspelningen är ca 100 minuter långt. https://youtu.be/hbg2YpaYafk