En gång i månaden, enligt nedan datum, kommer Kardiovaskulära vårmötet hålla webinar mellan kl.14.30-17.00.
22 april
20 maj
9 september
7 oktober
11 november
2 december
20 januari
10 februari
17 mars 

Vid varje tillfälle kommer ett ämne att lyftas, oklart ännu vilket ämne vid vilket datum.