Algoritm andfåddhet

Hjärtsvikt och KOL är allvarliga sjukdomar som är underdiagnostiserade. Personer med dessa sjukdomar söker vård ofta och behöver hittas. De som har fått diagnos kan få behandling enligt nationella riktlinjer, vilket förlänger livet och minskar lidandet.

Filnamn: Algoritm-Andf-ddhetskort-SyUfR5GzZ.pdf
Filstorlek: 142.57 KB
Träffar: 485 Träffar