Forskningsstipendium

Björn Eriksson
Prognostisk betydelse av förhöjt NT-proBNP vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion inom primärvården

Johan Lundgren
Kan internetbaserad kognitiv beteendeterapi minska depressiva symtom hos personer med hjärtsvikt? – En randomiserad kontroll studie.

Vidareutbildningsstipendium Heart Failure 2015 Sevilla

Terttu Nöjd, NÄL-Trollhättan