Ewa Hägglund
Patient Centered Management of Heart Failure (PACEMAN-HF)

Magnus Edner
Effekten av RAS-blockad på totalmortalitet hos patienter med systolisk hjärtsvikt och samtidigt nedsatt njurfunktion