Davide Stolfo 
Prognostication in Heart Failure Across Ejection Fraction Phenotypes and Challenging Subgroups: Data from the Swedish Heart Failure Registry.

Björn Eriksson
Könsskillnader hos patienter med HFpEF i primärvård samt sjukhusansluten öppenvård.