Forskningsstipendium

Pär Parén, Göteborg
The association between diuretic treatment at discharge and rehospitalizations after a first hospitalization for heart failure.

Vidareutbildningsstipendium Kardiovaskulära vårmötet Göteborg

Lotta Altis, Mälarsjukhuset Eskilstuna