Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar och dödsorsaker hos patienter vid sjukhusbaserad hjärtsviktsmottagning. En deskriptiv registerstudie.

Maria Roskvist
Hjärtkliniken, Institutionen för medicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läkarprogrammet KI
Examensarbete 30 p Vårtermin 2012-13

Filnamn: Examensarbete_MariaRoskvist.pdf
Filstorlek: 709.43 KB
Träffar: 1952 Träffar