Nu finns NRS höstmötes PP under - Möten - Årets möte.