UCR har gjort en översyn och förändring av NRS registerhemsida med utgångspunkt från tillgänglighetsperspektivet, som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.
Detta innebär t ex att sökning på underrubriker under huvudrubrikerna överst sker på nytt sätt. Underrubriker hamnar nu vid sidan i bilden i stället för direkt under huvudrubrikerna.