Det nya PiF (Frågeformulär till personal daterat 201008 (fotnot) gäller för patienter med Initialt Enkätdatum from den 28/10 2020.
Under flik Rutiner NRSpv finns ett dokument med rutin för hur du gör om du råkat använda "fel" version av PiF i inmatningssidan.