Inmatning av Patientkategorierna on-line fr om 201028. Det nya Personaluppfyllda formuläret gäller patienter med första Enkätdatum efter den 201028