Frågor och svar

Vilken kategori tillhör patienter som genomgått teambedömning, tackat ja till rehabprogram, (ev. finns skriven rehabplan) men därefter inte kommer till första dag i rehabprogram?

 

Om patienten avbryter innan första dag i rehabprogram (=det datum som angetts som Start rehabiliteringsperiod i PIF), registreras patienten i patientkategori 1=endast utredning.

 

Om rehabprogrammet påbörjats och patienten därefter avslutar, även om det är kort efter start av rehabprogrammet, ska patienten registreras i patientkategori 2 och därefter att hen avbryter.

 

 

Hur gör man om patienten svarar ett senare datum på ” När kände du första gången den smärta/värk som du nu besväras av?” än angivet datum för ”Om ihållande värk, sedan när?”

Svar: Om det är möjligt, försök att få ett klargörande från patienten. Annars besvaras den första frågan enligt patientens uppgifter och när systemet inte tillåter nästa datum så väljs ”Information saknas” som svar på den andra frågan.

 

Hur gör jag om patienten fyllt i så det bli mer än 100% i frågor om arbete, studier, arbetslös mm?

Om patienten angett svar som totalt sett överstiger 100% så går det inte att registrera allt. Prioritera då att registrera patientens svar om arbete. Om patienten t ex anger 100% arbete och 50% studier, då registreras 100% arbete, välj information saknas angående studier och sedan kan 50% studier anges i en kommentar till registreringen.

Hur ska vi registrera om en patient har individuella åtgärder innan och/eller efter ett rehabiliteringsprogram?

Verksamheten behöver definiera vad som ingår i rehabiliteringsprogrammet. Dvs den behandlingsperiod som man presenterar för patienten med en tydlig start och ett tydligt avslut i tid. Även vid ett individuellt program eller ett program som består av både individuell och gruppbaserad del bör tidpunkt för start och avslut av rehabiliteringsprogrammet vara tydligt för den enskilde patienten. Andra åtgärder som ligger utanför detta, dvs som inte är definierat att det ingår i verksamhetens rehabiliteringsprogram, ligger utanför rehabiliteringsprogrammet, t ex enskilda besök hos professioner som görs som ”förlängd utredning” inför rehabiliteringsprogram eller konsultationer före eller efter rehabiliteringsprogrammet.

Registrering av datum för Start och Avsluts av rehabiliteringsprogram följer ovanstående rekommendation.