Nu finns den 15:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

2018.jpg

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. Dödsfall inom 30 dagar, efter jämförelse med befolkningsregistret finns sedan förra året på nytt med. Avsnittet om uppföljning, innehåller i år de första uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär och i år redovisas för första gången data från uppföljning efter ett år.

2018 Årsrapport

Helt nyligen publicerades den samlade erfarenhetn av 10-års ablation i Sverige i European Heart Journal. Sammanlagt  26642 patienter eller 34428 ablationer ligger till grund för arbetet. Fulltext artkeln kan hämtas HÄR.

 

Skärmavbild 2018-11-26 kl. 15.20.01.png

Efter diskussion på styrgruppens årsmöte 2017 framfördes ett förslag till Socialstyrelsen om att införa en ny DRG-kod för ablation utförd i öppenvård. 

Socialstyrelsen har nu låtit meddela att förslaget om ny DRG-grupp nu förankrat på nordisk nivå och fr.o.m. NordDRG 2019 skapas DRG-koden:

E19O ’Perkutana kardiovaskulära åtgärder, öppenvård’ tas bort och ersätts av två nya DRG

I Socialstyrelsen analyser för 2017 framgår det pånytt att täckningsgraden för registret är mycket hög. Totalt sett var täckningsgraden drygt 97%. 

Nu finns den 14:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Skärmavbild 2018 07 13 kl. 13.44.11

I år inkluderas de första uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär. Redovisning i år får ses som ett första steg, där vi med tiden kommer att få avsevärt mycket mera data att redovsia.

Avsnittet om avvikande händelser är även det uppdaterat med avvikande händelser per diagnos och per center. Nytt i det avseendet är också en redovisning av ICD-koder som kan indikera att en avvikande händelse förekommit.

2017 Årsrapport

2017 Årsrapport figurer

Preliminära data för den årliga jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren finns nu tillgänglig.

Socialstyrelsen konstaterar ånyo att täckningsgraden är mycket hög för Nationellt kvalitetsregister för kateterablation på alla sjukhus i jämförelsen. Sammantaget har registret en täckningsgrad på 96,8 procent.

Bild.jpg

Nu finns den 13:e utgåva av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapport 2016 2

Nytt för i år är ett avsnitt med basala jämförelser av uppföljningsdata, ett avsnitt om olika energikällor för ablation och ett om barnablationer. I år inkluderas också en kort stycke om KVÅ- och DRG-klassificering, med anledning av diskussioner som förts under året i styrgruppen.

2016 Årsrapport

2016 Årsrapport figurer

Den årliga jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren finns nu tillgänglig.

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att täckningsgraden är mycket hög för Nationellt kvalitetsregister för kateterablation på alla sjukhus i jämförelsen. Sammantaget har registret en täckningsgrad på 95,9 procent. Motsvarande siffra för patientregistret var 88,8 procent.

Rapporten i sin helhet är tillgänglig på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-1-23/Sidor/default.aspx.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK