Nu finns den 13:e utgåva av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapporten 2016

Nytt för i år är ett avsnitt med basala jämförelser av uppföljningsdata, ett avsnitt om olika energikällor för ablation och ett om barnablationer. I år inkluderas också en kort stycke om KVÅ- och DRG-klassificering, med anledning av diskussioner som förts under året i styrgruppen.

2016 Årsrapport

2016 Årsrapport figurer