Ablationsregistret – Årsrapport 2016

Ablationsregistret – Årsrapport 2016

Hej!

Nu finns årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för kateterablation tillgänglig. 

{joomlacontent:76| type:intro| link| pict:resized| maxwidth:300| maxheight:250| format:TOP_LEFT}
Du hittar denna rapporten och tidigare under "Öppna dokument" på registrets hemsida (http://www.ablationsregistret.se) eller direkt via länken ovan.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Holmqvist
Registerhållare
Nationellt kvalitetsregister för kateterablation

Avsluta nyhetsbrev