Ablationsregistret – Årsrapport 2022

Ablationsregistret – Årsrapport 2022

Hej!

Nu finns den 19:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

arsrapport2022

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år utom små ändringar och du når direkt via länken

Årsrapport 2022

 

Hälsningar
Rúna Sigurjónsdóttir
Svenska Kateterablationsregistret

Avsluta nyhetsbrev