Ablationsregistret – Årsrapport 2021

Ablationsregistret – Årsrapport 2021

Hej!

Nu finns den 18:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Skärmklipp

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år och du når direkt via länken -- Årsrapporten 2021.

Jag passar också på att tacka för mig, då jag i samband med årsmötet nu i maj lämnade registerhållar-stafettpinnen vidare till Rúna Sigurjónsdóttir (Sahlgrenska). 

 Hälsningar
Fredrik Holmqvist
Svenska Kateterablationsregistret

Avsluta nyhetsbrev