Ablationsregistret – Årsrapport 2019

Ablationsregistret – Årsrapport 2019

Hej!

{joomlacontent:132| type:intro| link| pict:1| format:TOP_LEFT}

Du hittar denna rapport och tidigare års rapporter under "Öppna dokument" på registrets hemsida (http://www.ablationsregistret.se) eller direkt via länken ovan. 

Hälsningar
Fredrik Holmqvist
Svenska Kateterablationsregistret

Avsluta nyhetsbrev