Projekt GallRiks

Projekt
Har profylax med rektalt administrerat NSAID innan ERCP en skyddande effekt omot PEP (Post ERCP Pancreatit)?
Medlemmar
Eva-Lena Syrén
Arne Berg
Lars Enochsson
Staffan Eriksson

Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås samt Gastrocentrum, Karolinska.
Datum intresseanmälan
2016-02-24
Datum godkänd intresseanmälan
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Denna studie ansågs av styrgruppen som lämplig för att göra en registerbaserad RCT. FoU ordförande Gabriel Sandblom skall ta kontakt med Eva-Lena för att diskutera saken. Styrgruppen såg positivt på ansökan men den är ännu ej godkänd.
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2016-04-26