Projekt GallRiks

Projekt
Gallgångsskador, påverkan av tidpunkt för operation. Syfte att undersöka huruvida gallgångsskador och övriga komplikationer påverkas av tid på dygnet.
Medlemmar
Carl Lannerstad
Jacob Freedman
Ulf Gustafsson

Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus
Datum intresseanmälan
2016-03-21
Datum godkänd intresseanmälan
2016-04-13
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Kortfattad intresseanmälan av ett intressant ämne. Godkänd av styrgruppen. Önskan om en mer fullständig projektansökan. Dr Gustafsson och Dr Lannerstad skall ombesörja detta. Vidare saknas etiskt.
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2016-04-26