Projekt GallRiks

Projekt
Vikten av uppriktig åderrapportering - Fundamentet på vilket kvalitetsregister står eller faller.
Medlemmar
Lars Enochsson
My Blohm
Johanna Österberg

Gastrocentrum Karolinska och Kirurgkliniken Mora Lasarett.
Datum intresseanmälan
2016-01-12
Datum godkänd intresseanmälan
2016-04-13
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Ja
Datum godkänd etikansökan
2016-02-11
Datum beslut
2016-04-13
Beslutskommentar
Datatransfer
Uttag gjort.
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2016-04-26