Projekt GallRiks

Projekt
Precut sfinkterotomi.
Medlemmar
Eva-Lena Syrén, Arne Eklund, Johanna Österberg, Lars Enochsson
Datum intresseanmälan
2015-09-28
Datum godkänd intresseanmälan
2015-09-29
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-12-17