Projekt GallRiks

Projekt
Hur många patienter behöver genomgå ärrbråcksplastik efter öppen jämfört med laparoskopisk kolecystektomi?
Medlemmar
Andreas Wallin, Johanna Österberg, Gabriel Sandblom, Lars Enochsson

Kir Klin, Mora Lasarett
Gastrocentrum, Karolinska Huddinge
Datum intresseanmälan
2015-09-10
Datum godkänd intresseanmälan
2015-09-29
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2016-04-26