Projekt GallRiks

Projekt
Optimal endoskopisk avlastning vid postoperativt galläckage.
Medlemmar
Jeanna Joneberg, Cecilia Strömberg, Lars Enochsson

Gastrocentrum, Karolinska Huddinge
Datum intresseanmälan
2015-09-27
Datum godkänd intresseanmälan
2015-09-29
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-12-17