Projekt GallRiks

Projekt
Påverkas utfallet vid en elektiv laparoskopisk kolecystektomi om en radiolog alternativt operatören själv granskar den peroperativa kolangiografin?
Medlemmar
My Blohm, Johanna Österberg, Lars Enochsson

Kir Klin, Mora Lasarett
Gastrocentrum, Karolinska Huddinge
Datum intresseanmälan
2015-09-25
Datum godkänd intresseanmälan
2015-09-29
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2016-01-13