Projekt GallRiks

Projekt
Inverkan av smärtfrekvens, smärtlokalisation och förväntan på livskvalitet och tillfredställelse efter kolecystektomi.
Medlemmar
Maria Teresa Howie
Johanna Österberg
Gabriel Sandblom
Datum intresseanmälan
2015-01-01
Datum godkänd intresseanmälan
2015-01-10
Datum projektansökan
2015-01-22
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-20