Projekt GallRiks

Projekt
Komplikationsprofil vid intrahepatisk stentavlastning vid ERCP.
Medlemmar
Jeanne Lübbe
Lars Lundell
Eduard Jonas
Lars Enochsson
Datum intresseanmälan
2015-02-27
Datum godkänd intresseanmälan
2015-03-10
Datum projektansökan
Datum godkänd projektansökan
Etikprövning
Nej
Datum godkänd etikansökan
Datum beslut
Beslutskommentar
Datatransfer
Rapport 2 år inkommit?
Nej
Datum rapport
Publikation
Tidskrift
Projekt avslutat
Nej
Datum avslut
Avslutkommentar
Senast uppdaterad
2015-09-19